Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lammi
 
Evon metsäopisto ja valtionpuisto
 
Kuvaus:

Iso-Evon kruunun liikamaa määrättiin 1856 kruununpuistoksi. Evon metsäopisto perustettiin 1858 ja se toimi vuoteen 1908, jolloin korkein metsäopetus siirrettiin Helsingin yliopistoon. Vuodesta 1876 Evossa toimi metsäkoulu, vuodesta 1892 kalastuskoeasema ja kalanviljelylaitos sekä vuodesta 1945 riistantutkimusasema. Vanhinta rakennuskantaa edustavat 1862 valmistuneet ruokalarakennus ja Niemelän asuinrakennus, jotka on suunniteltu intendentinkonttorissa. Postitalo on vuodelta 1876, oppilasasuntolat Rustholli ja Saarela vuodelta 1892. Kalanviljelylaitoksen vanhimmat rakennukset ovat vuodelta 1893. Evon valtionpuistot ovat metsämaisemina erikoisia vaihdellen koskemattomista aarnialueista puistomaisiin istutettuihin metsiköihin. Alueella on säilynyt lukuisia vanhoja kruununtorppia ja metsänvartijan tiloja. Näitä ovat mm. Taka-Evon Mustajärvi, Syrjä, Valkjärvi ja Vappula sekä Iso-Evon Patamäki, Joutsjoki ja Juupinmaa, jotka muodostavat mielenkiintoisen kulttuurimaisemakokonaisuuden. Vanha tie halkoo tätä pienijakoista maisemakuvaa.