Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loppi
 
Lopen kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Loppijärven pohjoisrannalla avautuu laaja viljelysmaisema, jota jäsentävät koivua ja kuusta kasvavat kummut. Asutus on aikojen kuluessa sijoittunut näille kumpareille. Maiseman kohokohtina ovat molemmat kirkkorakennukset. Erityisen viehättävän kokonaisuuden muodostaa Vanhankirkonmäki, jonka alarinteellä on myös vanhaa asutusta. Talonpoikaista rakennusperinnettä kirkonkylän maisemassa edustavat Pietilän, Ättyksen, Uotilan, Ilkon ja Mäkelän rakennusryhmät. Heikkilän 1867 perustettu yläkansakoulu kuuluu Hämeen vanhimpiin. Kumpareella sijaitseva koulutalo on 1890-luvulta.
-Lopen vanha puukirkko on rakennettu 1600-luvun keskivaiheilla ja on siten maamme vanhimpia puukirkkoja. Kirkko on nimetty Pyhälle Birgitalle, mistä kirkon nimitys Santa-Pirjo. Tyypiltään kirkko on torniton pitkäkirkko. Sisätilaa kattaa lautainen tynnyriholvi. Kirkko restauroitiin 1959-60 (E.Järventaus). Kirkon ympärillä on vanha kalmistoalue. Lopen kotiseutumuseo, ns. Lukkarin puustelli, sijaitsee vanhan kirkon vieressä. Museorakennuksena on pieni 1800-luvun alkupuolella rakennettu mökki. Pihamaalla on kaksi vanhaa aittaa.
-Lopen uusi kirkko on rakennettu 1885-87 (Kiseleff & Heikel). Tiilinen kirkko tuhoutui 1912 tulipalossa lähes kokonaan. Kirkko rakennettiin uudestaan 1919-21 (I.Launis). Tyypiltään kirkko on tasavartinen ristikirkko, johon länsipäässä liittyy korkea torni ja itäpäässä runkohuonetta matalampi sakaristo.
-Kirkkoherranpappilan empire-tyylinen päärakennus on vuodelta 1835. Pappilarakennukseen liittyy laaja puutarha. Talouspihaa reunustaa kaksi vanhaa kivinavettaa.