Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loppi
 
Santamäen kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Santamäen kartano on muodostunut Seppälän säteriratsutilasta. Vuonna 1899 tilan osti pastori H.G. Brander (myöh. Paloheimo). Kartanon vanhin päärakennus on nykyisin työväen asuinrakennuksena. Se on rakennettu useammassa eri vaiheessa 1800-luvulla. Vuonna 1894 valmistui uusi päärakennus ( H.R.Helin), jonka julkisivuissa on jo alkavan kansallisromantiikan piirteitä. Uusin päärakennus valmistui 1920 (Y.Sadeniemi). Nykyiseen asuunsa se korjattiin 1939. Rakennusten ympäristö on hoidettua puistoa. Talousrakennuksista vanhin on hirsinen jyvämakasiini. Santamäen kulttuurimaisemaa leimaavat pitkät maantietä reunustavat koivurivit.