Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loppi
 
Topenon kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Topenon kylän rakennukset sijaitsevat melko tiiviinä rykelmänä Topenojoen ja raitin varrella. Alkuperäisessä muodossaan kylä on muistuttanut paljon Pohjanmaan joenvarsiasutusta. Joen rannoilla on merkkejä pitkästä myllyperinteestä. Topenon kansakoulu on rakennettu 1899 ja sitä on laajennettu vuosisadan alkupuolella.
-Hemmo on vanha kestikievari- ja käräjätalo. Puiston ympäröimä päärakennus on rakennettu useassa eri vaiheessa, pääosin vuosina 1828 ja 1885.
-Hurrin puiston ympäröimä päärakennus on vuodelta 1860. Myös Hurri on ollut käräjätalona.
-Kyläkeskuksen ja joen eteläpuolella sijaitsevat Iso-Peuran ja Hokkalan rakennusryhmät. Iso-Peuran vanha päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Hokkalan mansardikattoinen päärakennus on vuodelta 1911 ja kivinavetta vuodelta 1902.