Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loppi
 
Vojakkalan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vojakkala on Lopen vanhimpia kyliä. Kylän rakennukset sijaitsevat tiiviinä rykelmänä tienristeyksessä. Vanhalla tonttialueella sijaitsevat Kallelan, Lukanan ja Siukolan tilojen rakennukset. Kallelan punamullattu asuinrakennus on harvinaista, osaksi kaksikerroksista tyyppiä. Sekä Lukanan että Siukolan pitkät päärakennukset ovat 1800-luvulta ja hyvin säilyneitä. Kyläkeskuksessa on säilynyt myös useita vanhoja aittoja, joista Kallelan aitta vuodelta 1748. Kyläkeskuksesta syrjempänä sijaitsevat Pekkalan edustava päärakennus vuodelta 1906 sekä Ollikkalan 1887 rakennettu päärakennus.