Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taipalsaari
 
Haikkaanlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Haikkaanlahden kulttuurimaisemassa yhtyvät pitkä maanviljelystraditio luonnon tarjoamiin vaikuttaviin järvenrantanäkymiin. Liukkolan kylässä on monia v anhoja tilakeskuksia sekä kalliorinteillä pienempiä mäkitupia. Vanhakartanon puinen päärakennus on viime vuosisadalta ja laajennettu nykyiseen asuunsa 1907. Pihapiiriin kuuluu useita vanhoja talousrakennuksia, joukossa tuulimylly.