Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Renko
 
Hämeen Härkätie ja Kuittilan kylämiljöö
 
Kuvaus:

Hämeen Härkätie on maamme vanhimpia yleisiä teitä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan se on saanut alkunsa jo myöhäisellä rautakaudella. Tie yhdisti Aurajokilaakson ja Vanajaveden asutuskeskittymät. Keskiajalla sen merkitys hallinnollisena yhdysväylänä Turun ja Hämeen linnojen välillä oli huomattava. Renko muodosti tärkeän pysähdyspaikan Pyhälle Jaakobille omistettuine kirkkoineen ja Kustaa Vaasan aikana perustettuine krouveineen. Rengossa Hämeen Härkätie on säilyttänyt perinteisen linjauksensa varsin hyvin. Nummenkylästä Tammelaan johtava tieosuus on Tielaitoksenn museotie. Maisemallisesti merkittävimmillään tie on Kuittilan kylässä saavuttaessa Rengon kirkolle. Kuittilan tiiviissä kyläkeskuksessa on perinteistä rakennuskantaa mm. Ali-Paavolan, Eskolan ja Lemolantiloilla. Etelämpänä, lähellä jokilaaksoa, on vanhaa itsellisasutusta sekä 1921 rakennettu kansakoulu. Kylän pohjoispäässä on Mäki-Rehdin tilalla vanha aittarakennus.