Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Riihimäki
 
Asemanseutu ja Rautatienpuisto
 
Kuvaus:

Rautatienpuisto ja Maantienvarsi muodostavat rakennuksineen arvokkaan kokonaisuuden, jolla on keskeinen merkitys maamme rautatielaitoksen historiassa. Alueen vanhimmat rakennukset ovat vuodelta 1857, jolloin Helsinki-Hämeenlinna rataa ryhdyttiin rakentamaan.
-Rakennusmestarin talo on vuodelta 1857. Nykyisen, jugend-vaikutteisen asunsa se sai 1925. Maantien varrella sijaitsevat kaksi työväenasuinparakkia valmistuivat 1858 radan rakentajia varten.
-Kaupunginmuseona on pitkä rakennus, joka rakennettiin 1858 rautatievirkamiesten asuintaloksi. 1870-luvulta lähtien rakennus oli ratainsinöörin asuntona.
-Ns. Pitkä kasarmi on rakennettu 1860-luvun lopulla kahdeksaa työläisperhettä varten.
-Rautatieläisten talo rakennettiin asuntokasarmiksi 1881. Se muutettiin 1907 lastentarhaksi ja kokoustiloiksi.
-Nykyinen musiikkitalo on rakennettu 1880 kansakouluksi rautatieylihallituksen toimesta.
-Asemapäällikön jugend-tyylinen asuinrakennus on vuodelta 1907 (A.Granfelt).
-Rautatieläisten Lepohuone on rakennettu kouluksi 1908 (A.Granfelt). Koulutoiminnan päätyttyä 1931 rakennus on toiminut VR:n henkilökunnan yöpymispaikkana.
-Maantien varrella sijaitsevat neljä kaksikerroksista asuinrakennusta ovat vuosilta 1922-1923. Kolmikerroksinen kivitalo Piippukuja 4:ssä on rakennettu 1925 (B.Granholm).
-Riihimäen kartanona tunnettu Karan tilanhoitajan asuinrakennus on rakennettu 1868. Rakennuksessa on toiminut majatalo, kansakoulu sekä apteekki. Nykyisin rakennuksessa toimii Paloheimo Oy:n henkilöstötoimisto ja työterveysasema.
-Paloheimo Oy:n pääkonttorin osittain kaksikerroksinen puurakennus on rakennettu 1879 hotelliksi, jona se toimi vuoteen 1943.
-Rautatielääkärin talo on rakennettu yksityiseksi asuinrakennukseksi 1890-luvun alussa.
-Riihimäen puinen kirkko on rakennettu 1899-1905 (Nyström-Petrelius-Penttilä). Alkuperäisessä muodossaan kansallisromanttinen kirkko oli pohjakaavaltaan epäsymmetrinen. Kirkko korjattiin nykyiseen muotoonsa 1927 (K.S.Kallio). Kuorin taakse lisättiin uusi sakaristo 1978 (E. ja H.Havas).
-Riihimäen rautatieaseman veturitallit ovat vanhimmilta osin vuodelta 1869. Veturitallirakennusta on laajennettu 1876, 1892 ja 1900-luvulla useaan otteeseen. Maamme vanhimpaan rataosaan liittyvänä niillä on huomattava liikennehistoriallinen merkitys. Vesitorni on vuodelta 1892 ja sitä on korotettu 1928.Veturitallien vieressä sijaitsee tiilinen lennätinkonepaja vuodelta 1881. Rakennusta on jatkettu 1888, 1901 ja 1907 sekä korotettu 1929. Lisäksi alueella on ns. Turun kasarmi, 1876 veturimiesten yöpymispaikaksi rakennettu puinen asuinrakennus.