Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammela
 
Tammelan kirkonkylä
 
Kuvaus:

Tammelan kirkonkylän ilme on säilynyt muutamasta uudisrakennuksesta huolimatta monin paikoin perinteisenä. Kirkon lähellä on säilynyt kappale vuosisadan alun raittimiljöötä apteekin talon ja vanhan kaupan kohdalla. Kirkonkylälle ovat ominaisia lukuisat hyvinhoidetut puutarhat. Erittäin edustava on vanhan kansakoulun puisto. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Vekkilän, Jussilan, Marttilan ja Rauhaniemen tiloilla. Päivölän huvila on vuodelta 1890. Nuorisoseurantalo Auran pirtti on rakennettu 1934.
-Kirkonkylän vanha kansakoulu on rakennettu 1867 (G.T.Chiewitz). Rakennus on pääpiirteissään säilyttänyt alkuperäisen sveitsiläistyylinsä. Käsityörakennus on vuodelta 1877. Koulurakennuksia ympäröi vanha puisto.
-Hevoniemen Vekkilän vanha hirsipintainen päärakennus on 1700-luvun alkupuolelta. Se on säilynyt poikkeuksellisen hyvin perinteisessä asussaan. Uudempi päärakennus on 1870-luvulta joskin sen nykyasu on 1900-luvun alkupuolelta. Rakennuksia ympäröi puisto ja puutarha.
-Tammelan Pyhälle Mikaelille nimetty kivikirkko rakennettiin ilmeisesti 1400-luvun loppuvuosina. Alunperin kirkko oli pieni, suorakaiteen muotoinen pitkäkirkko, johon liittyivät kylkiäisinä sakaristo ja asehuone. Vuosina 1781-85 (YIV, 1781) kirkko laajennettiin nykyiseen mittaansa ja sen länsipäähän sijoitettiin korkea kellotorni. Laajennuksen jälkeen entinen runkohuone jäi uutta runkohuonetta kapeammaksi kuoriosaksi. Sakaristo laajennettiin nykyiseen asuunsa 1829 (IK). Muuria vastaan rakennettu Pirttilän ja Heikan talojen kivinen hautahuone on vuodelta 1803. Uusi hautausmaa on sijainnut vuodesta 1812 tien toisella puolen.