Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammela
 
Mustialan maanviljelysopisto puistoineen
 
Kuvaus:

Mustialan vanhaan kuninkaankartanoon perustettiin 1837 maamme ensimmäinen maanviljelysopisto. Kun korkein maatalousopetus 1908 siirrettiin Helsingin yliopistoon, muodostettiin Mustialaan maamiesopisto. Mustialan rakennuskanta on vanhimmilta osin maanviljelysopiston perustamisen ajoilta. Rakennusten ympärillä on suuri hoidettu puisto. Opistoalueen tiet ovat koivurivien kehystämiä. Mustialan laaja kulttuurimaisema ulottuu lännessä Kaukjärven kylän viljelymaisemaan ja idässä Hevonniemen tienhaaraan. Mustialan ja kirkonkylän välinen tie on kaunis ja sen varsilla on hoidettua puistometsää.
-Vanha konttori, Vanhala, Heikkilä ja korjausverstas ovat vuodelta 1839 (P.J.Gylich). Kaksikerroksinen, puinen asuinrakennus Pitkälä on vuodelta 1874. Se on vuorattu sveitsiläistyyliin. Tiilestä muurattu vanha opistorakennus on vuodelta 1862 (C.A.Edelfelt). Tiilinen ruokalarakennus vuodelta 1879 perustuu tiettävästi arkkitehti G.T.Chiewitzin suunnitelmaan. Tiiliset talousrakennukset ovat pääasiassa 1870- ja 1880-luvuilta.
-Mustialan maatalousmuseo on perustettu 1892 professori G. Grotenfeltin toimesta. Vanha, puinen museorakennus vuodelta 1905 ( H.R.Helin). Nykyinen tiilinen museorakennus on vuodelta 1935.