Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammela
 
Teuron kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Teuron kylä on säilynyt rakennuskannaltaan varsin tiiviinä Teuronjoen ja maanteitten risteyksessä. Ali-Tuomolan sekä Ali- ja Yli-Lekkalan tilojen rakennukset muodostavat lehtipuiden varjostaman raittinäkymän. Kyläkeskuksen länsipuolella on koivukujan päässä Ranssilan tilan rakennusryhmä, jossa päärakennus on vuodelta 1870. Tammelaan johtavan tien varrella on Yli-Tuomolan tilan rakennusryhmä, jossa päärakennus on vuodelta 1869 sekä Kuuselan vuosisadan vaihteessa rakennettu päärakennus. Teuron koulu on rakennettu 1896.