Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammela
 
Hämeen Härkätie ja sen varrella oleva asutus
 
Kuvaus:

Hämeen Härkätie on maamme vanhimpia yleisiä teitä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan se on saanut alkunsa jo myöhäisellä rautakaudella. Tie yhdisti Aurajokilaakson ja Vanajaveden asutuskeskittymät. Keskiajalla sen merkitys hallinnollisena yhdysväylänä Turun ja Hämeen linnojen välillä oli huomattava. Tammelan alueella Härkätie on säilyttänyt perinteisen linjauksensa parhaiten Portaan kylästä Someroon johtavalla tieosuudella. Portaan kylän itäpuolella tielinjaa on oikaistu monin paikoin.
-Portaan kylä on syntynyt Hämeen Härkätien varrelle jo varhaiskeskiajalla. Perimätieto yhdistää kylään Tammelan ensimmäisen kirkon. Kyläkeskuksessa on säilynyt joitakin vanhoja taloja, kulttuurihistoriallisesti merkittävimpänä Syrjälän rakennusryhmä. Myös jokirannassa ja kyläkeskuksen pohjoispuolisella rinteellä on vanhaa asutusta. Härkätien ja Pusulantien risteyksessä on Talosen ehjä rakennusryhmä.
-Syrjälän talo on rakennuskannaltaan Hämeen parhaiten säilyneitä. Hirsipintaiset rakennukset muodostavat neliömäisen umpipihan. Paritupatyyppinen päärakennus on toisesta päästään kaksikerroksinen, päädyssä on vuosiluku 1843. Hirsiset navetta, talli, aitta, sauna ja kellari ovat viime vuosisadan keskivaiheilta.
-Hämeen Härkätien varrella sijaitsee Saaren kartanon entisen torpan, Kivilammin harmaapintaisten hirsirakennusten ryhmä. Rakennukset ovat säilyneet harvinaisen alkuperäisessä asussaan ja antavat havainnollisen kuvan 1800-luvun torpparimiljööstä.
-Letkun kylän kulttuurimaisemalle antavat leimansa Kytöniitunojaan laskeutuvat pellot ja kauniisti kaarteleva tie, jonka varrella kylän rakennukset sijaitsevat. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Raunion,Yli-Jaakkolan,Vanhalan ja Puosin tiloilla. Letkun kylän koulu on vuodelta 1903.