Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taipalsaari
 
Solkein kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Salpausselän lakirinteelle syntynyt Solkein kylä on rakennuskannaltaan vaihtelevan ikäistä, mutta suhteellisen tiiviinä se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kumpuilevan viljelyaukean tuntumassa. Kylässä on useita perinteisen asunsa säilyttäneitä rakennuksia.