Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammela
 
Saari - Kaukola kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Saaren kartano on muodostettu 1600-luvun alussa. Kartanon kaksikerroksinen, mansardikattoinen päärakennus on rakennettu vuosina 1805-20 (J.R.Lepsen). Rakennusta ympäröivä englantilaistyylinen puisto ulottuu rantaan, jossa on uusklassillinen huvimaja. Päärakennuksen toisella puolen on puistokujan päässä vanha kellotornillinen viljamakasiini. Talouspihan ympärillä on ilmeisesti 1700-luvun lopullarakennettu rapattu asuinrakennus. Kaksikerroksinen konttorirakennus on 1920-luvulta. Talouspihaan kuuluvat lisäksi tiiliset navetta- ja tallirakennukset. Jalopuiden reunustaman tulotien varrella on 1920-luvulla rakennettu Fabritiuksen huvila. Saaren kartanon kulttuurimaisema on poikkeuksellisen arvokas. Kirkolle johtavan koivujen reunustaman tien varsilta avautuu kaunis viljelysmaisema ja Saarensalmen kohdalla on kaunis virtakapeikko, jonka toisella puolen alkaa 1932 perustettuSaaren kansanpuisto. Saarensalmen teräsbetonisilta on rakennettu 1923.Tyypiltään silta on yläpuolisilla tukikaarilla varustettu kaarisilta.
-Saaren kartanon historiaan liittyy läheinen Kankaisten tila, jonka päärakennus on perimätiedon mukaan Saaren kartanon vanha, 1700-luvun alussa rakennettu päärakennus. Rakennusta on myöhemmin muutettu.
-Saaren kansanpuistossa sijaitseva hirsipintainen Lounais-Hämeen Pirtti on rakennettu 1946-48 (V.Kyander). Kaukolanharju on ollut suosittu näköalapaikka jo 1800-luvun jälkipuolelta. Kaksikymmentäyksi metriä korkea puinen näkötorni on rakennettu 1926 (A.Nummi). Tornista avautuvat näkymät luonnonkauniille Kaukolan- ja Saaren harjuille.
-Pyhäjärven rannalla sijaitsevan Kaukolan kylän pohjoispäässä muodostavat Yrjölän ja Jaakkolan tilojen rakennusryhmät tiiviin kokonaisuuden. Kylätien varrella on vanha aittarakennus. Myös Penttilän, Rekolan ja Yli-Huokunan tiloilla on perinteistä rakennuskantaa.