Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tammela
 
Korteniemen torppa ja metsänvartijantila, Liesjärven kansallispuisto
 
Kuvaus:

Korteniemen torppa ostettiin valtiolle 1878 ja muodostettiin metsänvartijatilaksi. Ympäröivä maa-alue rauhoitettiin kansallispuistoksi 1956. Korteniemen rakennukset ovat pääosin 1870- ja 1910-lukujen väliseltä ajalta. Paritupatyyppinen päärakennus on vanhimmilta osin 1880-luvulta. Rannassa oleva savusauna on rakennuksista vanhin, ilmeisesti 1800-luvun alusta. Alueella on harjoitettu kaskeamista jo 1700-luvun lopulta viime vuosisadan loppupuolelle, mikä on jättänyt jälkensä puustoon.