Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tuulos
 
Pohjoisten kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pohjoisten kartanon hirsinen, mansardikattoinen päärakennus on 1780-luvulta. Rakennusta on jatkettu vuosisadan vaihteessa. Kartanoon liittyy muistoja kirjailija Larin Kyöstistä. Pihan toisella sivulla on pitkä väentupa- ja aittarivi. Kartanopihan ympäristö on vanhaa puistoa. Karjapihan puolella sijaitsevan holvatun kellarin on arveltu olevan 1600-luvulta. Kartanoa ympäröivä kulttuurimaisema on rikasilmeistä. Ormajoen suussa on jäänteitä vanhasta myllymiljööstä.
-Sydänmaan Eerolan taloon on perustettu 1926 kotiseutumuseo, joka on erikoistunut Tuulokselle ominaiseen ajokaluteollisuuteen. Hirsinen päärakennus on 1800-luvulta ja jyväaitta vuodelta 1754. Pihakokonaisuuteen kuuluu lisäksi aittarivi ja navetta.