Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hankasalmi
 
Kovalanmäen mäkikylä
 
Kuvaus:

Kovalanmäki sijaitsee 201 m merenpinnan yläpuolella. Kylän asutus on sijoittunut näyttävästi mäen rinteille. Myös mäen pohjoisrinteet on raivattu pelloiksi. Kylässä on kaikkiaan seitsemän taloa, joista useimmilla päärakennus 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta. Vanhimmat talousrakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta. Entinen kansakoulu on 1930-luvulta.