Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hankasalmi
 
Pienmäki, Niemisjärvi
 
Kuvaus:

Pienmäen talomuseossa on alkuperäisellä paikallaan 21 talonpoikaista hirsirakennusta. Vanhimmat alueen rakennuksista ovat 1600-luvulta.