Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jyväskylä
 
Jyväskylän yliopiston alue
 
Kuvaus:

Jyväskylän yliopiston rakennukset sijaitsevat entisellä Jyväskylän seminaarin alueella. Jyväskylään perustettiin Suomen ensimmäinen seminaari 1863. Seminaarialueen vanhin rakennusryhmä nousi Harjunpellon kankaalle 1879-83. Jyväskylän seminaari muutettiin kasvatusopilliseksi korkeakouluksi 1934 ja edelleen Jyväskylän yliopistoksi 1966. Alvar Aallon voitti 1951 kutsukilpailun Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun laajentamiseksi ja uudet punatiilirakennukset toteutettiin 1951-57. Jyväskylän yliopiston laajentamista koskevan arkkitehtuurikilpailun voitti 1970 Arto Sipinen. Puistomaiseen campus-alueeseen liittyy läheisesti Aallon tuotantoa olevat Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto -museo. Myös vanhan seminaarin synnyttämät Älylän huvila-alue ja Seminaarinmäen pientaloalue ovat osa tätä kokonaisuutta.
-Vanhat seminaarirakennukset: Fennica l. Kilistiikka, kolmikerroksinen tiilirakennus vuodelta 1883 (YRY/C.Kiseleff, L.I.Lindqvist), vanhan juhlasalin tiilirakennus vuodelta 1883, voimistelusali Ryhtilän puurakennus vuodelta 1895 (Th.Granstedt), luentorakennus, entinen asuntola vuodelta 1881 (YRY/C.Kiseleff, L.I.Lindqvist), tiilinen luentorakennus Historicum vuodelta 1881, toimisto- ja asuinrakennus vuodelta 1882 (C.Kiseleff), tiilinen luentorakennu Oppio 1880-luvulta sekä puinen luentorakennus Villa Rana, entinen seminaarin käsityö- ja piirustussali vuodelta 1905 (Y.Blomstedt).
-Punatiiliset päärakennus ja kirjasto rakennettiin1954-56 (A.Aalto), toimisto-, opetus- ja ruokalatilat 1952-54 (A.Aalto), harjoituskoulun voimistelusalirakennus 1952-55 (A.Aalto), uimahalli 1954-56 (A.Aalto), laajennukset 1964, 1975, 1989-91, harjoituskoulu 1952-54 (A.Aalto), laajennus 1966 sekä henkilökunnan asuntola 1954-55 (A.Aalto).
-Liikuntatieteen laitos rakennettiin 1971 (A.Aalto, E.Aalto).
-Jyväskylän yliopiston kirjasto on vuodelta 1970 (A.Sipinen).
-Museorakennuksena toimiva riihi on ollut nykyisellä paikallaan jo ennen kaupungin perustamista 1837. Se muutettiin 1910 museoksi nimellä Cygnaeus-pirtti.
-Edellä olevien asetuksella suojeltujen valtionrakennusten lisäksi yliopistoalueeseen liittyvät Keski-Suomen museo, joka on rakennettu 1959-69 (A.Aalto) sekä Alvar Aalto-museo vuodelta 1973 (A.Aalto).