Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taipalsaari
 
Rehusen talo
 
Kuvaus:

Rehusen talo (Kurki) on kansatieteellisesti kiinnostavimpia rakennusryhmiä Etelä-Karjalassa. Hirsipintainen päärakennus lienee vanhimmilta osin 1700-luvulta. Pohjakaavaltaan paritupatyyppisen rakennuksen eteinen on läpikuljettava. Miespihaa reunustaa kaksi erillisaittaa sekä kolmen aitan aittarivi. Karjapihaa rajaavat navetta ja joukko muita talousrakennuksia.