Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jyväskylä
 
Tourulan kivääritehdas ja asuntoalue
 
Kuvaus:

Valtion kivääritehtaan, nykyisen Valmetin Tourulan tehtaiden ensimmäisen vaiheen tiiliset rakennukset on rakennettu vuosina 1926-27. Kolmikerroksinen tehdasrakennus korotettiin 1930-luvulla ja laajennettiin 1940- ja 1950-luv uilla. Laajan teollisuusalueen muut tuotanto- ja varastorakennukset ovat vaihtelevan ikäisiä. Alueen koilliskulmassa olevat asuinkerrostalot ovat 1940-luvulta ja eteläosassa oleva asuinrakennus vuodelta 1939.