Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taipalsaari
 
Kyläniemen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sisemmän Salpausselän harjuselänne muodostaa Suur-Saimaaseen työntyvän laajan niemen, joka 1700-luvun lopulla muodostui saareksi venäläisten puhkaistua Kutveleen avokanavan. Kyläniemen rakennuskanta ei ole kovin vanhaa - useimmat päärakennukset ovat 1940-luvulta - mutta alue on ainutlaatuinen juuri poikkeuksellisen maisemallisen asemansa vuoksi.