Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jämsä
 
Arvajanreitin alaosan koskireitin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Arvajan, Hassin, Puukkoisten ja Kotakosken vesireitti muodostaa monine koskineen, myllyineen sekä pienimuotoisine viljelymaisemineen arvokkaan keskisuomalaisen maisemakokonaisuuden, jossa luonnonolosuhteet ja kuluttuuriset tekijät yhtyvät vaikuttavasti. Maantie ja harvahko asutus seurailevat mutkitellen vesireitin rantamia.
-Kapean Arvajankosken varrella sijaitsevan Arvajan tilan talonpoikainen päärakennus on ilmeisesti vuodelta 1879. Itse kylän rakennuskanta on yksinäistalotyyppistä eikä varsinaista kyläkeskusta siten ole. Säviänsalmen rannalla oleva Edesniemen koulu on vuodelta 1928.
-Hassin kylälle on ominaista monipuolinen seuraelämään liittyvä rakennuskanta. Kylän talot ovat enimmäkseen vanhoja torppia.