Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jämsänkoski
 
Jämsänkosken teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Jämsänkoskelle perustettiin sulfiittiselluloosatehdas 1888. Sellutehtaan vanhimmat, tiiliset osat ovat vuodelta 1897 (B.Blom). Huomattavia laajennuksia on tehty 1920- ja 30-luvuilla (W.G.Palmqvist). Tiilinen korjauspaja 1898 ja paperitehdas ovat vuodelta 1902 (B.Blom). Klassistinen seuratalo Ilveslinna valmistui 1937 (W.G.Palmqvist). Rekolankosken voimala on rakennettu 1922 ja Patalankosken voimala 1936 (W.G.Palmqvist). Asuinrakennuksista vanhimmat ovat 1800-luvulta.