Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jämsänkoski
 
Honkanen, Koskenpää
 
Kuvaus:

Siniänvirran varrella, maisemallisesti kauniilla paikalla sijaitsee Koskenpään Honkanen on ehjä, edustavasti rakennettu talonpoikainen rakennusryhmä, jonka vanha päärakennus on vuodelta 1834 ja uudempi, empiretyylinen, vuodelta 1844. Luhtiaitat ovat vuodelta 1870.