Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Keuruu
 
Keuruun kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Keuruun vanha ja uusi kirkko sijaitsevat Lapinsalmen länsirannalla. Niiden maisemallista asemaa häiritsevät kapeikon liikennejärjestelyt.
-Keuruun vanha puukirkko on rakennettu Antti Hakolan johdolla 1756-59. Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka runkohuoneeseen liittyvät tätä matalammat ja kapeammat poikkisakarat. Kirkkosalia kattavat lautaiset tynnyriholvit, joiden maalauskoristelu on 1780-luvulta (J.Thilén). Vesikatto on paanutettu. Kirkon itäpäähän lisättiin kahdeksankulmainen sakaristo 1832. Kirkko jäi vakituisesta käytöstä 1892. Vanhaa hautausmaata ympäröi kivimuuri. Porttirakennus? aittoineen??
-Keuruun uusi kirkko on rakennettu peittämättömästä tiilestä 1889-92 (Th.Granstedt). Se on muodoltaan länsitornillinen pitkäkirkko. Vieressä on Keuruun kotiseutumuseo.
-Keuruun vanha pappila on rakennettu 1809-13 (J. Sundsten). Pihajulkisivun avoveranta on vuodelta 1898. Itäpäädyn matalampi siipirakennus on1870-luvulta ja länsipäädyn kivinen arkistohuone1930-luvulta.
-Jyväskyläntien eteläpuolella sijaitseva Keuruun rautatieasema on rakennettu V luokan aseman tyyppipiirustusten mukaan 1895-97 (B.Granhom). Sen ympärillä on hyvinhoidettu asemapuisto sekä asuin- että varastorakennuksia.