Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuhmoinen
 
Kotakoski, Kivikosken mylly ja koskimaisema
 
Kuvaus:

Kotakoski kuuluu Isojärven vesistöalueeseen osana Arvajan maisemallisesti merkittävää vesireittiä. Kotakoskessa on ollut viime vuosisadalla myllyjä, sahoja ja jopa puuhiomo. Kotakosken Kivikoski on tullut tunnetuksi taiteilija Pekka Halosen tuotannosta. Halonen vietti täällä kesiään 1916-53. Torpan päärakennus ja aitta ovat 1870-luvulta. Torpan välittömässä läheisyydessä on Kotakosken vanha mylly vuodelta 1919 ja saha vuodelta 1938. Myllypirtti on rakennettu 1850-luvulla samoin kuin aitta. Navetta ja sauna ovat 1930-luvulta.