Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laukaa
 
Vihtavuoren teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Vihtavuoren ruutitehtaan rakentaminen alkoi 1925 ja samanaikaisesti nousivat ensimmäiset virkalijoiden ja työväen asuinrakennukset. Mäen alueelle rakennettiin rivi- ja paritaloja, Puiston alueelle rakennettiin tehtaanjohdon asuinrakennukset 1928-29. Asuntotuotanto jatkui 1930-luvulla Ala-Sudeetin ja 1941 Ylä-Sudetin alueella. Vihtavuoren hyvin hoidettuihin, puistomaisiin asuntoalueisiin liittyy myös vapaa-ajan alueita.