Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laukaa
 
Kuusaankosken kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kuusaankoski on ollut neljän kylän yhteinen rajapaikka. Pääosin luonnontilaisena säilyneen kosken varrella on ollut paitsi myllyjä, myös lukuisia pienehköjä teollisuuslaitoksia. Rannalla on myös uittoruuhi muistona kosken uttoperinteestä. Itärannalla on punatiilinen sähkölaitos vuodelta 1924 sekä entistetty Häyrisen vanha kauppa- jaa asuinrakennus. Keiteleen kanavan rakentaminen on turmellut maisemaa ilmeisen rajusti. Häyrisen vanha kauppa tuhoutui tulipalossa kanavan rakentamisen aikana LP 20.5.1994 (HeSa 20.5.1994)