Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parikkala
 
Uukuniemen kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Uukuniemen kirkonkylä sijaitsee Pyhäjärven etelärannalta työntyvällä niemellä, kapean järvenlahden rannoilla. Uukuniemen puukirkko on rakennettu 1797. Nykyiseen, tasavartisen ristikirkon muotoon se korjattiin 1853 (T.J.Tolpo). Erillinen, puinen kellotapuli valmistui niin ikään 1853 (T.J.Tolpo). Kirkkomaisemaan kuuluu lisäksi vanha pitäjäntupa.