Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Saarijärvi
 
Saarijärven kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Saarijärven kirkko ja tapuli ovat säilyttäneet hallitsevan asemansa ympäristönsä uudistumisesta huolimatta. Kirkon eteläpuolella sijaitseva urheilukeskus on pitänyt kirkkonäkymän avoimena. Kirkon itäpuolella on säilynyt joukko vanhan kirkonkylän rakennuskantaa.
-Saarijärven puukirkko on rakennettu Jaakko Kuorikosken johdolla 1846-49 (IK). Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka kahdeksankulmaista keskiötä kattaa lanterniiniin päättyvä suuri kupoli. Kirkkoa on korjattu mm. 1930 (K.S.Kallio) ja 1961 (V.Leistén). Erillinen, puinen kellotapuli on vuodelta 1865 (H.Kuorikoski). Kirkkoa ja tapulia ympäröivä vanha hautausmaa on ollut käytössä 1600-luvulta.
-Ilolantien vanhasta liikeraitista on säilynyt kirkon tuntumassa mm. entinen Saarijärven Säästöpankin liiketalo Säästölä vuodelta 1909 (Y.Blomsetdt).
-Kirkon itäpuolella on Paavon museon ja Kunnantuvan muodostama kokonaisuus. Paavon museon päärakennus on 1870-luvulta. Kunnantupa on 1800-luvun rakennus, jossa Saarijärven kunnantoimisto on toiminut vuoteen 1977.
-Tarvaalan pappila on rakennettu 1800-luvun lopussa (K.V.Reinius). Rakennus on tämän jälkeen kokenut monia muutoksia. Pappilan pihapiirissä on kolme aittaa sekä Mathias Caloniuksen muistopatsas.