Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sumiainen
 
Sumiaisten kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kauniissa kannasmaisemassa sijaitseva Sumiaisten puukirkko on rakennettu 1888-89 (Th.Granstedt). Se on seuraa muodoltaan edellistä, 1802 rakennettua kahdeksankulmaista puukirkkoa. Keskusosaan liittyy kolmella sivulla lyhyet ristivarret ja neljännellä sivulla matalampi sakarsito. Erillinen kellotapuli rakennettiin puusta 1851 (IK). Kirkon ja tapulin ympärillä on vanha kirkkomaa. Kirkkomaisema on osa laajempaa Sumiaisten kirkonkylän kulttuurimaisemaa, joka jatkuu kirkon pohjoispuolella pitkin kyläraittia ja eteläpuolella järvinäkymien kehystämänä pitkin kannastietä. Sumiaisten kirkonkylä on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen rakenteensa ja paljolti myös vanhan rakennuskantansa.