Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jyväskylä
 
Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet
 
Kuvaus:

Enso-Gutzeitin yhtenäiset rivitalo- ja omakotialueet ovat rakennetut1940-luvulla (K.G.Stigzelius). Talot ovat nykyisin yksityisomistuksessa.