Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Toivakka
 
Viisarinmäen ja Rutalahden tie- ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Viisarinmäki-Rutalahti maantien varren vaikuttavaa kulttuurimaisemaa leimaavat pitkänomaisen laakson rinnepellot ja nauhamainen asutus. Vihijärven kylän rakennuskanta on vaihtelevaa - eri-ikäisiä asuin- ja talousrakennuksia on rinta rinnan. Parhaiten alkuperäisen asunsa ovat säilyttänyt Johanalan aittarivi ja Noromäen tilan vanha päärakennus.