Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Anjalankoski
 
Kymijoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kymijoen laaja kulttuurimaisema ulottuu Valkealan Alakylästä Anjalankosken Muhjärvelle. Kymijoen koskien varrelle syntynyt teollisuus on antanut voimakkaan panoksen alueen maisemakuvaan. Kartanokulttuuria alueella edustavat mm. Anjalan, Wredebyn, Rauhamaan ja Rabbelugnin kartanot. Jokirantaa pitkin kulkee 1700-luvun lopulla perustettu Vanha Rantatie.
-Anjalan rälssisäteristä lohkaistun Rabbelugnin kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on 1820-luvulta. Viljamakasiineista vanhempi on 1820-luvulta, uudempi 1910-luvulta. Muut talousrakennukset ovat pääosin 1920- ja 1930-luvuilta. Kartanoon johtaa pitkä koivukuja läpi viljelymaiseman.
-Wredebyn kartanon kaksikerroksinen, klassistinen päärakennus on vuodelta 1939 (S.Kuhlefelt). Pihapiiriin kuuluvat myös puinen väenrakennus, navetta ja talli. Porraspäätyinen, kivinen viljamakasiini on vuodelta 1907. Alueelle on siirretty 1911 Anjalan Tullimäeltä vanha ns. komendantin talo. Kartanopihaan kohtaa koivukuja.
-Muhjärven länsirannalla sijaitsevan Rauhamaan kartanon kivinen, kaksikerroksinen päärakennus on vuosilta 192-28 (R.Finnilä).