Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Anjalankoski
 
Tampella Oy:n teollisuus- ja asuntoalue, Inkeroinen
 
Kuvaus:

Kymenlaakson ensimmäinen puuhiomo perustettiin Anjalankosken varrelle 1872. Inkeroisten tehdasalueen tuotantorakennuksista vanhin on tiilinen, ns. vanha kartonkitehdas vuodelta 1887 (A.M.Hedbäck). Rakennusta uusittiin 1921-22, jolloin valmistui myös uusi vesivoimalaitos (S.Frosterus, O.Gripenberg). Inkeroisten tehtaiden asuntoalueen vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun jälkipuolelta. Keskuskonttori on vuodelta 1879 samoin kuin Tehtaankerho, entinen koulu.
-Inkeroisten kirkko on vuodelta 1910 (B.Federley). Sen holvit on valettu teräsbetonista.
-Tampella Oy rakennutti Anjalan paperitehtaan 1937-38 (A.Aalto). Funktionalistisia, punatiilisiä tuotantorakennuksia on myöhemmin laajennettu useaan eri otteeseen.
-Alvar Aalto suunnitteli Inkeroisiin 1930-luvulta lähtien joukon edustavia, yhtenäisiä asuntoalueita: Mestaritalot, Insinööritalot, Tervalinja, 1938-39 (A.Aalto). Tehtaanmäen punatiiliset kerrostalot ovat 1950-luvulta (A.Aalto).
-Teollisuusalueeseen liittyy myös Inkeroisten koulu vuosilta 1938-39 ( A.Aalto).