Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Anjalankoski
 
Myllykosken teollisuusalue
 
Kuvaus:

Myllykosken paperitehtaan arkkitehtuuria leimaa 1920- ja 1930-lukujen voimakas rakennustoiminta. Arkkitehti W.G.Palmqvist suunnitteli tuolloin vesivoimalaitoksen (1927-29), puuhiomon (1926-29), paperitehtaan (1933), pääkonttorin (1937), virkailijaklubin (1938) ja lukuisia asuinrakennuksia. Punatiilisiä tuotantorakennuksia on myöhemmin laajennettu. Teollisuusalueeseen liittyvät kiinteästi Palmqvistin suunnittelemat Myllykosken kirkko (1936) ja suuri seuratalo (1937). Kymijoen ylittävä Keskikosken teräskaarisilta on vuodelta 1954.