Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Anjalankoski
 
Sippolan kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sippolan kirkonkylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa ja tiestöä. Kirkonkylä sijaitsee Sippolanjoen peltoaukeiden ympäröimällä mäellä.
-Sippolan kirkko rakennettiin tiilestä 1879 (C.J.von Heideken). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko. Kirkon pohjoispuolella on vanha hautausmaa, jossa sijaitsi Sippolan ensimmäinen kirkko. Hautausmaalla on tiilinen von Daehn -suvun hautakappeli vuodelta 1890 (K.A.Wrede).
-Sippolan kartanon poikkeuksellisen suuri, puinen päärakennus on vuodelta 1836. Sen ulkoasu on 1850-luvulta (C.T.Chiewitz). Osin kaksikerroksisen päärakennuksen etupihaa rajaavat niin ikään puiset siipirakennukset vuosilta 1843 ja 1846. Molemmat rakennukset uusittiin 1910 (H.Lindberg). Kartanoon kuuluu lisäksi kymmenkunta vanhaa talous- ja asuinrakennusta. Sippolassa on keitetty maan ensimmäinen emmental-juusto 1856. Vuodesta 1910 kartanossa on toiminut koulukoti.
-Sippolan kotiseutumuseo toimii entisessä kappalaisen pappilassa, joka ostettiin 1888 kunnantuvaksi ja käräjätaloksi.
-Kujalan rakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Siinä on toiminut mm. lukkarinkoulu ja postitoimisto.