Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Anjalankoski
 
Liikkalan varustus
 
Kuvaus:

Venäläiset rakensivat Liikkalan varustuksen 1791 suojaamaan Haminasta Anjalaan johtavaa maantietä. Se koostuu kahdesta maarakenteisesta linnakkeesta ja niitä yhdistävästä katvetiestä. Eteläisessä linnakkeessa on neljä puolibastionia pohjoisen linnakkeen ollessa epäsäännöllinen.