Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Elimäki
 
Hämeenkylän kartanoympäristö
 
Kuvaus:

Teutjärven rannalla sijaitsevan Hämeenkylän kartanon suuri, puinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Puiston ympäröimää rakennusta on myöhemmin laajennettu ja muutettu useaan eri otteeseen. Kartanoalueella on useita 1800-luvun talous- ja väenrakennuksia. Teutjoen yli johtaa kaksiaukkoinen kivisilta.