Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Elimäki
 
Kymijoen kulttuurimaisema (vrt. Anjalankoski)
 
Kuvaus:

Kymijoen laajaan maisemakokonaisuuteen liittyy huomattavia liikenteen, puolustuksen ja maatalouden muistomerkkejä. Värälän rauha solmittiin täällä 19.8.1790. Tapahtuman muistoksi on pystytetty kivipaasi.
-Värälässä on säilynyt vanhan maantien varrella jäännökset ruotsalaisten 1780-luvulla rakentamasta tykkipatterista. Läheltä johtaa vanha sotatie Kymijoen rannalla sijainneelle lauttapaikalle. Etelämpänä on ruotsalaisten 1789 rakentaman kenttälinnoituksen, ns. suuren patterin jäännökset.
-Korian varuskunta-alue on rakennettu venäläisille joukoille 1911-15 tyyppipiirustusten mukaan. Kasarmit ovat punatiilestä. Itsenäisyyden aikana aluetta täydennettiin ns. upseerirakennuksella 1927, pioneerikoululla 1936 (O.Sortta) ja sotilaskodilla 1938 (E.Borg).
-Vilppulan kylässä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä Aleksanteri II:n koulu vuodelta 1884 (laaj. 1910). Alueella on lisäksi alakoulu vuodelta 1930 ja tiilinen koulurakennus vuodelta 1957.
-Värälän kartanon kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1905 (A.Dahl).
-Kymijoen ylittävät Korian sillat muodostavat vaikuttavan kokonaisuuden jokimaisemassa. Riihimäki-Pietari radan rautatiesilta rakennettiin teräksestä 1870. Kolmijänteinen ristikkosilta on maamme vanhin lajissaan.Se muutettiin maantiesillaksi 1927 teräsbetonisillan valmistuttua. Tämä kaunis kaarisilta rakennettiin vuosina 1923-25 (Oy Constructor Ab/ E.Holmberg, Frosterus & Gripenberg).