Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hamina
 
Reserviupseerikoulun ja Ilmatorjuntarykmentin kasarmialue
 
Kuvaus:

Reserviupseerikoulun ja Ilmatorjuntarykmentin kasarmialueen vanhimman osan muodostavat jääkäripataljoonan käytössä olevat kiviset kasarmit 1780-luvulta. Haminaan perustettiin kadettikoulu 1821. Sen vanhinta rakennuskantaa edustaa maneesi vuodelta 1832 (C.L.Engel). Kadettikoulun johtajan ent. asuinrakennus, nykyinen upseerikerho on vuodelta 1863 (E.B.Lohrmann). Samalta ajalta ovat laboratoriorakennus (nyk. esikunta) ja sairaala (nyk. luokkarakennus). Kadettikoulun, nykyisen Reserviupseerikoulun, kolmikerroksinen päärakennus on vuodelta 1898 (J.Ahrenberg).