Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iitti
 
Iitin kirkonkylä
 
Kuvaus:

Kolmen järven saartama Iitin kirkonkylä lukeutuu maan parhaiten säilyneisiin kirkonkyliin. Kylän talot sijaitsevat vanhan maantien varrella varsin löyhästi. Kylän keskuksen muodostaa kirkko ympäristöineen.
-Iitin puukirkko on rakennettu David Juhananpojan johdolla tiettävästi 1693 ja se edustaa siten maamme vanhimpaan puukirkkoarkkitehtuuria. Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jota kattaa jyrkkä, lappeiltaan taitteinen ja päistään aumattu paanukatto. Kirkko uusittiin 1913-14 (J.Stenbäck). Erillinen puinen kellotapuli on mahdollisesti samoin 1600-luvun lopulta. Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha hautausmaa.
-Kirkon lähellä sijaitsee kirkonkylän vanha kansakoulu, joka on siirretty Jaalasta 1869.
-Seurakuntatalona on vanha, 1898 nykyiselle paikalleen siirretty kunnantupa.
-Kirkkoherranpappilan suuri puinen päärakennus on vuodelta 1898 (W.Forsberg). Väentuparakennus on siirretty paikalleen 1902. Kivinavetta on rakennettu 1849 ja muutettu nykyiseen asuunsa 1928. Pihapuistoineen rakennusryhmä muodostaa merkittävän kokonaisuuden.
-Lainajyvästön tiilinen, valkeaksi rapattu makasiini on vuodelta 1830. Se on ollut museokäytössä vuodesta 1957. Alueelle on siirretty myös luhti ja riihi 1750-luvulta.
-Kirkonkylän vanhasta, hyvinhoidetusta rakennuskannasta mainittakoon Tenhoselan, Brummerin, Lepolan, Mäen, Koivikon, Vuorelan ja Helanderin asuinrakennukset.
-Kirkonkylän pohjoispuolella maisemaan liittyy kaunismuotoinen Virran teräsriippusilta vuodelta 1963 (H.Paavola).
-Kirkonkylän eteläpuolella kulttuurimaisema jatkuu Radansuun kylän asutuksena. Radansuun Niskaportti on seudun edustavimpia talonpoikaisia rakennuskokonaisuuksia. Pitkä päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Pihapiirissä on vanha luhtiaitta. Myös Radansuun Kankaan tila muodostaa kaksikerroksisine päärakennuksineen ja talousrakennuksineen huomattavan kokonaisuuden.