Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Iitti
 
Koskenniskan Hautala
 
Kuvaus:

Koskenniskan Hautalan kaksikerroksinen, hirsipintainen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta, mahdollisesti 1840-luvulta. Pihapiirissä on vanha luhtiaitta. Hautala oli Työväenmarssin sanoittajana tunnetun maisteri Törneroos-Tuokon kotitalo.