Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jaala
 
Kirkonkylän maisema
 
Kuvaus:

Jaalan kirkonkylä sijaitsee Pyhäjärven pohjoispuolella kohoavalla kannaksella. Kylän pellot laskeutuvat kauniisti Jaalanlahteen. Kirkko ja muu vanha asutus sijaitsee rivimäisesti kyläraitin varrella.
-Jaalan puukirkko on rakennettu 1878 (A.Boman). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka runkohuoneeseen liittyvät lyhyet poikkisakarat.
-Kirkkoherranpappila Tokkolan puinen päärakennus on vuodelta 1908.
-Jaalan redutti on suorakaiteenmuotoinen pieni maavarustus Kustaan sodan ajalta 1700-luvun lopulta.