Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jaala
 
Verlan historiallinen teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Verlan 1872 perustettu puuhiomo ja pahvitehdas rakennettiin alkuaan hirsirakenteisiksi mutta uusittiin tiilisiksi vuoden 1892 tulipalon jälkeen. Arkkitehti Edward Dippellin suunnittelemat puuhiomo, pahvitehdas ja kuivaamo ovat poikkeuksellisen rikasmuotoista tiiliarkkitehtuuria. Koristeellinen Patruunan pytinki on rakennettu vuosina 1885 ja 1898 (E.Dippell). Puistomaisella piha-alueella on lisäksi kaksi huvimajaa ja kalkkitiilinen paalivarasto. Verlan vesivoimalaitos on uudistettu 1954. Tehdas on säilynyt pääosin vuosisadan vaihteen asussa antaen alkuperäisine koneineen ainutlaatuisen kuvan tuon ajan teollisuusmiljööstä. Autenttisena teollisuusmuseona se on ollut vuodesta 1972. Verlan tehdasyhdyskuntaan kuuluvat vanhat työväestön asuntoalueet, jotka sijaitsevat osaksi kosken Valkealan puoleisella rannalla. Mainittakoon, että kosken Valkealan puoleisissa silokallioissa on esihistoriallisia kalliopiirroksia.