Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Kyminkartanon kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kyminkartano on keskiajalta periytyvä suurtila, joka oli kuninkaankartanona 1600-luvulle. Tämän jälkeenkin se on ollut huomattava hallinnon keskuspaikka ja sen lähelle rakennettiin Kymin seurakunnan ensimmäiset kirkot. Kartanon puinen, mansardikattoinen päärakennus on 1790-luvulta. Rakennusta on laajennettu 1901 (S.Hornborg). Talouspihaa rajaavat tämän vuosisadan alussa rakennetut kivinavetta, talli, sikala, kellarit, maitohuone ja kivinen vilja-aitta. Kyminkartano sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla paikalla Kymijoen ja siitä erkanevan Huumanhaaran rajaamalla niemellä.