Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Kyminlinnan maalinnoitus
 
Kuvaus:

Kyminlinnan ensimmäinen maalinnoitus rakennettiin Katariina II:n käskystä ja kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla 1791-92 sulkemaan Ruotsin puolelta Haminaan ja Viipuriin johtavan tien joenylityspaikkoja. Tämä bastionijärjestelmää noudatteleva tähtimäinen linnoitus oli rakennettu kivestä ja tiilestä. Uuden, huomattavasti laajemman linnoituksen rakentaminen aloitettiin 1803 (J.P.von Suchtelen). Epäsäännöllisen pentagonin muotoinen linnoitus rakentui viidestä bastionista ja niiden välisistä kurttiinimuureista ja kaponnieereista. Linnoituksen rakennustyöt päättyivät Haminan rauhaan. Linnoituksen sisäpuolella on tiilinen vartiorakennus1810-luvulta sekä samanikäiset kaksikerroksiset upseerisiipi ja sotilaskasarmi. Entinen keittiörakennus on korjauspajana. Linnoituksen pohjoisosassa sijaitseva puurakennus vuodelta 1879 on nyt varuskuntakerhona. Kyminlinnan pääportti on rakennettu 1930-luvulla vanhojen, 1792 laadittujen piirustusten mukaan.