Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Korkeakosken teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Korkeakosken historiallinen teollisuusalue on yhä aktiivisessa tuotantokäytössä. Kosken varrella sijaitsee sijaitsevat A.Ahlström Osakeyhtiön Korkeakosken tehtaat ja niiden vieressä Enso-Gutzeit Oy:n Insuliittitehdas yhtenäisine asuntoalueineen. William Ruthin perustaman kansakoulun rakennus on vuodelta 1896. Kierikkalassa ja Kalliokoskella on lisäksi tehdastyöväestön vanhaa asutusta. Alueen tiestö, erityisesti vanha Turku-Viipuri -tie on historiallisesti merkittävä.
-Korkeakosken puuhiomo perustettiin 1887. Tehtaan vanhimmat tiiliset rakennukset ovat perustamisen ajoilta ja vuosisadan vaihteesta. Puuhiomoa ja kartonkitehdasta on laajennettu 1920-luvulla. Vanhempi vesivoimala on rakennettu 1906, uudempi 1926 (K.Lindahl) sekä höyryvoimala 1923 (K.Lindahl).
-Suomen vanhin kuitulevytehdas The Insulite Company of Finland perustettiin 1930. Tehtaan välittömässä läheisyydessä on 1930-luvun alussa rakennettu yhtenäinen työväenasuntoalue Pahvikylä sekä tehtaanjohtajan funktionalistinen asuintalo vuodelta 1935 (A.Hytönen & R.V.Luukkonen).