Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kotka
 
Hurukselan kylä
 
Kuvaus:

Kymijoen kulttuurimaisemaan liittyvä Hurukselan kylä muodostuu peltojen ja kyläteiden varsilla olevista yksittäisistä rakennuksista ja rakennusryhmistä. Kyläkuvaltaan se on poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Alueen vanhimmat talousrakennukset ovat 1700-luvulta ja vanhimmat asuinrakennukset 1800-luvun loppupuolelta. Kyläkoulu ja seuratalo ovat 1900-luvun alusta. Leppäjoen yli johtaa vanha, yksiaukkoinen kivisilta.